» موضوع اقاله چیست ؟

موضوع اقاله چیست ؟

موضوع اقاله


اقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين می برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليک تحقق يافته است و موضوعی دارد كه بايد بيند و طرف معلوم و معين باشد. ولی به هر حال قانونگذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن می داند پس فقط كافی است عقد مورد انحلال معلوم و معين باشد.طرفين معامله نمی توانند معامله اقاله شده را مبهم بگذارند يا نشانه ای از آن به دست ندهند ولی لزومی ندارد كه اقاله معامله كلی مقدار ،جنس و اوصاف آن را در تراضی بياورند.يا در معامله اوصاف مورد را به ياد داشته باشند زيرا اقاله معامله جديدی نيست وانحلال قرار دادی است كه به فرض شرايط لازم را در زمان انعقاد داشته است و اكنون نيز بايد با همان وضع به جای خود باز گردد ولی باوجود اين بايد مقدار از موردی را كه موضوع اقاله قرار می گيرد معلوم و معين سازند ،زيرا معلوم بردن تمام معامله در رفع ا لهام بخشی از آن موثر نيست .


میزان بلاگ

تگ ها :   موضوع اقاله
فرم ارسال نظر

  وکیل در شیراز   |   برترین وکیل  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله