خانه تگ‌ها آرشیو پیوندها بیوگرافی مشاوره

اکراه در اقرار

اکراه در اقرار

شرایط تحقق اکراه شرط اولاكراه بايد با تهديد اكراه كننده مقرون باشد. يعنی يک فعل خارجی در قالب لفظ تهديد آميز مبنی بر كشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنين مم...

نظر ۰ بازدید ۱۳۰۵
اقرار مبتنی بر شكنجه

اقرار مبتنی بر شكنجه

اقرار مبتنی بر شكنجهمی دانيم كه اختيار شرط نفوذ و يا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از اين قاعده مستثنی نيست.قانون اساسی نيز در اصل ۳۸ خود در تاييد ه...

نظر ۰ بازدید ۱۲۹۳
موضوع‌ اقرار

موضوع‌ اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌: 1. اقرار ساده‌، یا اقراری‌ که‌ بدون‌ هیچ‌ قید و وصفى‌ صورت‌ گیرد و اقرار کننده‌ به‌ طور کامل‌ ادعای‌ خواهان‌...

نظر ۰ بازدید ۵۶۵
اعتبار اقرار

اعتبار اقرار

اثر اقرار آن‌ است‌ که‌ اقرار کننده‌ به‌ اقرار خویش‌ ملزم‌ مى‌شود؛ ماده 1275 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هر کس‌ اقرار به‌ حقى‌ برای‌ غیر کند، م...

نظر ۰ بازدید ۴۸۹
انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌ : اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد: الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌: موضوع‌ اقرار گاه‌ حق‌ الله‌ است‌ و...

نظر ۰ بازدید ۴۳۶
آثار و اقسام اقرار

آثار و اقسام اقرار

آثار اقرار :هر کس اقرار به حقی بکند ملزم به اقرار خود خواهد بود و اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر (...

نظر ۰ بازدید ۵۷۸
ارکان‌ اقرار

ارکان‌ اقرار

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌: اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که...

نظر ۰ بازدید ۴۰۷
 اقرار و ماهیت حقوقی آن

اقرار و ماهیت حقوقی آن

اِقرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ ...

نظر ۰ بازدید ۱۴۰۱
آثار اقاله

آثار اقاله

اقاله و آثار اقاله :اقاله دارای دو اثر مهم است انحلال عقد و بازگشت آثار آن در مورد انحلال عقد فسخ قرارداد نسبت به آينده انجام ميشود و در گذشته اثر ندارد و قرار داد را د...

نظر ۰ بازدید ۵۱۰
تلف عوضين در اقاله

تلف عوضين در اقاله

تلف عوضينممكن است به چند صورت باشد يا تغيير عوضين يا افزودن و كاستن از عوضين يا تلف عوض معامله.مبحث اول :تغيير عوضين :چنانچه قبلا" اشاره كرديم نظريه اقوی اين بود كه اقا...

نظر ۰ بازدید ۲۲۲۱
موضوع اقاله چیست ؟

موضوع اقاله چیست ؟

موضوع اقالهاقاله ناظر بر آينده است و آثار عقد را در قلمرو خود از بين می برد .اين آثار به طور معمول تعهد يا تمليک تحقق يافته است و موضوعی دارد كه بايد بيند و طرف معلوم و ...

نظر ۰ بازدید ۷۵۱
شرايط صحت اقاله

شرايط صحت اقاله

براي تحقق اقاله شرايط ذيل لازم وضروری است : مبحث اول : لزوم تراضی در انعقاد اقاله : اقاله تشريفات وشكل خاصی ندارد .به همين اندازه كه طرفين تراضی برای انحلال عقد داشته ب...

نظر ۰ بازدید ۱۱۰۱
اقاله ، ماهیت و مبنای آن

اقاله ، ماهیت و مبنای آن

اقاله در لغت به معنای آزاد كردن و باز كردن چيزی يا رهايی بخشيدن كسی است علمای حقوق تعاريف گوناگونی از اقاله ارائه داده اند از جمله اين تعاريف به هم زدن عقد لازم به ترا...

نظر ۰ بازدید ۳۷۵
ثبت سند قطعی آپارتمان

ثبت سند قطعی آپارتمان

همانند دیگر معاملات قطعی که خلاصه ای از آن از اداره ثبت منعکس می گردد ، قرارداد پیش فروش رسمی باید خلاصه ای از آن به اداره ثبت ارسال شود.وانگهی مقنن اعمال آن را در دفتر...

نظر ۰ بازدید ۷۹۶
تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساخت آپارتمان

تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساخت آپارتمان

تضمینات تعهدات طرفین بعد از ساختدر این مقاله آن دسته تضمینات و تعهدات راکه مربوط به مرحله بعد از ساخت ساختمان است بررسی میشود.که شامل مواد 7،8،13 میباشد.ضمانت اجرای کس...

نظر ۰ بازدید ۹۴۰
ضمانت اجرای کیفری پیش فروش ساختمان

ضمانت اجرای کیفری پیش فروش ساختمان

ضمانت اجرای کیفری طبق قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 ( مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴) در قانون پیش فروش ساختمان برای کسانی که بدون اخذ پروانه ، یا بدون تنظیم سند رسمی ، یا بدون افت...

نظر ۰ بازدید ۲۴۷۱
۱۲
وکیل از ماوکیل از ما

  تهران وکیل   |   ارم بلاگ  


مشاوره support